Soojendid


Gaasisoojendi  12,5 kw

Hind 30€ /24h

Gaas 11kg – 25€;

Kiirkinnitusega, Soojendamise diameeter u 5m. Gaasikulu u 1.5kg/tunnis täisvõimsusel töötades. Kõrgus 2.2m

Gaasisoojendi on ideaalne lahendus, et tagada telgis soojus ka külmadel õhtutel.

Kasutustingimused:

 • Soojendit ei tohi kasutada eluruumides, büroodes ja muudes taolistes ruumides
 • Soojendit võib kasutada ainult kütmiseks
 • Soojendi tuleb paigaldada ühetasasele ja stabiilsele pinnale
 • Gaasiballoon peab asuma sellises kohas, kuhu päike peale ei paista
 • Soojendi peab olema paigutatud vähemalt 2m kaugusele igasugustest süttivatest materjalidest
 • Pärast gaasiballooni väljavahetamist tuleb kontrollida ühenduse hermeetilisust
 • Kategooriliselt on keelatud hermeetilisust kontrollida lahtise tulega
 • Gaasisoojendit on keelatud iseseisvalt lahti võtta
 • Pärast soojendi kasutamist, samuti soojendi vigastuste korral, tuleb gaasiballooni ventiil viivitamatult sulgeda.
 • Enne soojendi teisaldamist tuleb see välja lülitada ning gaasiballoon välja võtta.
 • Gaasiballooni vigastuste korral helistada päästeteenistusele hädaabitelefonil 112